Menu

Bliv medlem

image

 

Velkommen til Melby Liseleje IF !

Vi er glade for at du nu vælger at melde dig ind i Melby Liseleje IF Fodbold

Såfremt du tidligere har været indmeldt i en anden klub bedes du meddele dette til os, således at vi kan rekvirere dit spillercertifikat. 

Til kommende medlemmers orientering:
Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse er modtaget.

Kontingent betales 2 gange om året senest foråret 20 april og senest efteråret 20 august 

Ved indmeldelse beregnes kontingentet fra det halvår hvor indmeldelsen finder sted.

Såfremt et medlem ikke reagerer på den 2. udsendte rykker på kontingentrestance, vil vedkommende automatisk blive udmeldt af MLI Fodbold. Medlemmet vil herefter ikke kunne få udleveret sit spillercertifikat, der er en forudsætning for at kunne spille for en anden klub, før restancen og tilbage leveringen af udlånt spillertøj, er afklaret.

Jeg/vi giver hermed tilladelse til, at der gerne må tages billeder (holdbilleder, protrætter, billeder fra stævner/kampe osv.) som herefter vises på www.mli-fodbold.dk eller andet trykt materiale udgivet af klubben.