Menu

BLIV MEDLEM/KONTINGENT

 undefined

 

Velkommen til Melby Liseleje IF !

Vi er glade for at du nu vælger at melde dig ind i Melby Liseleje IF Fodbold

Såfremt du tidligere har været indmeldt i en anden klub bedes du meddele dette til os, således at vi kan rekvirere dit spillercertifikat.

Til kommende medlemmers orientering:
Indmeldelse er bindende indtil skriftlig udmeldelse er modtaget.

Udmeldelse kan kun ske via skriftlig mail til kim@mli-fodbold.dkKontingent betales 2 gange om året senest foråret 1 april og senest efteråret 1 august 

Ved indmeldelse beregnes kontingentet fra det halvår hvor indmeldelsen finder sted.

Såfremt et medlem ikke reagerer på den 2. udsendte rykker på kontingentrestance, vil vedkommende automatisk blive udmeldt af MLI Fodbold. Medlemmet vil herefter ikke kunne få udleveret sit spillercertifikat, der er en forudsætning for at kunne spille for en anden klub, før restancen og tilbage leveringen af udlånt spillertøj, er afklaret.

Jeg/vi giver hermed tilladelse til, at der gerne må tages billeder (holdbilleder, protrætter, billeder fra stævner/kampe osv.) som herefter vises på www.mli-fodbold.dk eller andet trykt materiale udgivet af klubben.

Den 01. marts 2019 overgik MLI-Fodbold til automatisk kontingentkørsel for alle medlemmer.

Medlemmer der IKKE er tilmeldt automatisk kontingentkørsel vil blive pålagt et

administrationsgebyr på DKK 100,00 pr. halvsæson.

Alle nye medlemmer skal tilmeldes sig via MLI´s Online indmeldelse.

 

Kontingent  

Evt. udmeldelse skal ske skriftligt minimum 14 dage inden betalingsdato!
Kontingent betales 2 gange om året senest foråret 1 april og senest efteråret 1 august på bankonto:

Gældende per 01. Januar 2019:

       
  Årligt  Forår  Efterår
Old Boys, Superveteran, Veteran,  Kvinde Senior & U7-U19           1000. dkr.  500,-  500,-
Ungdom U4-U6  600. dkr.  300,-  300,-
Herresenior 1400. dkr.   700-  700,-
Kvinde Fitness   400- 400-
Motionsmænd +65 år   200- 200-

MIX U2-U3 år. Tidligst opstart det år, du fylder 3 år. 

Kontakt træner inden opstart

  200- 200-

 

 

Luk