Menu

Til Forældre

 

Uden vores forældre ville vi ikke være den klub vi er nu......!

 

 

Mor og far er uundværlige medspillere for børnefodbolden.

Men nogle gange kan det være nødvendigt at indvie dem i et par enkle spilleregler.

Det er nødvendigt, at børn får opbakning hjemmefra, når de spiller fodbold. Det fremmer motivationen for børnene, giver tryghed og er med til at skabe fundamentet for en livslang tilknytning til et aktivt foreningsliv.

Engagerede forældre er en styrke for afviklingen af det daglige klubarbejde og er ofte en hjælpende hånd for træneren m.v. Derfor er det vigtigt med en god kontakt og et højt informationsniveau til forældregruppen.

Det er et godt udgangspunkt, at forældrene er engagerede. Men engagementet kan også kamme over, hvis aggressive voksne f.eks. overfuser dommeren, eller hvis en far konsekvent driver sin søn/datter fremad på banen med råb og direktiver eller hvis kampens resultater pludselig kommer til at spille en uforholdsmæssig stor rolle for de voksne.

Links med mere info til forældre:

 

Mor of Far på sidelinien....klik her !

 Der er sjovt at spille fodbold...klik her !

Når Fairplay er medspiller...klik her !

Holdninger og Handlinger...klik her !

Den Nye Vej...klik her !

Luk